Niels KrabbeDette er Niels Krabbes hjemmeside. Se CV her. Siden indeholder udelukkende stof, der vedrører min virksomhed som musikforsker og tidligere ansat på Det Kongelige Bibliotek.

This is Niels Krabbe’s website. It contains material related to my function as music scholar and former Head of Danish Center for Music Publication at The Royal Library in Copenhagen; the Center closed down in November 2019. See below http://www.nielskrabbe.dk/wp-admin/post.php?post=35&action=edit

(Afskedsforelæsning december 2012: se menuen “Egne projekter / Kurt Weill)

E-mail: 

nknielskrabbe@gmail.com

Adresse:

Stolpevej 16
DK 2605 Brøndby
mobil +45 61 26 44 69