Artikler og Bøger

 

“Johan Christian Bachs symfonier”, Extracta 2. Resumeer af specialer ved Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet 1968-1969, København 1969, s. 228-234

“J.C.Bachs Symphonies and the Breitkopf Thematic Catalogues” Festskrift Jens Peter Larsen,      København 1972, s. 233-254

“Bibliografi over Professor Jens Peter Larsens skrifter”
Festskrift Jens Peter Larsen, op.cit. s.1-10
(sammen med Carsten E.Hatting)

“Mozarts KV 107 and Johann Christian Bachs Opus V”.
Dansk Årbog for Musikforskning VI, København 1972, s. 101-112

“J.C.Bachs Symphonies for Double Orchestra”
Musik & Forskning 1, København 1975, s. 7-19

“Fritz Tutenbergs formteori belyst ved første sats i den tidlige klassiske symfoni”.
Musik & Forskning 2, København 1976, s. 56-65

“Simoni Dall Croubelis – Compositeur ved Musiquen – København 1787”
Musik & Forskning 3, København 1977, s. 11-25

“A Critical Review of Fritz Tutenberg`s Theory of First-Movement Form in the Early Classical Symphony”
Haydn Studies. Proceedings of the International Haydn Conference Washington D.C. 1975, Edited by Jens Peter Larsen, Howard Serwer and James Webster, New York and London 1981, s. 487-493

Lademanns Verdenshistorie 1-6, København 1982 (musikalsk rådgiver og forfatter til enkelte musikafsnit)

Gyldendals Musikhistorie. Den europæiske musikkulturs historie, vols. 1-4, København 1982-84, redigeret af Knud Ketting.
(sammen med Jens Brincker, Carsten E.Hatting og Finn Gravesen)

“Händels orgelkoncerter i samtidens musikliv”.
Orglet 2, København 1985, s. 12-30.
(På finsk i: Organum 3, Helsinki 1988, s. 6-27

Alle tiders musik – billeder af den vesteuropæiske musikkulturs historie, Danmarks Radio, 1987 , 128 sider.
(teksthæfte til TV- og radioudsendelser, udarbejdet sammen med Jens Brincker, Finn Gravesen og Carsten E.Hatting)

Træk af musiklivet i Danmark på Christian IVs tid, København 1988. 192 sider

“Beggars Opera gennem 250 år – fra John Gay til Allan Ayckbourn”
Musik & Forskning 14, København 1989, s. 5-93

“Jens Peter Larsen. Bibliografi 1971-1988”,
Musik & Forskning 14, København 1989, s. 135-144

“Mahagonny hos Brecht og Weill”
Musik & Forskning 16, København 1991, s. 69-144

“Mahagonny in Copenhagen”
Kurt Weill Newsletter 10/2, New York 1992, s. 22-23
(anmeldelse)

Musikvidenskabeligt Instituts Bibliotek – og dets referencelitteratur, 4. udg. Musikvidenskabeligt Instituts reproduktion 1992. 126 sider

“Forskning ved Musikvidenskabeligt Institut i København”
Dansk Årbog for Musikforskning XXII, København 1994, s. 116-119

“Johannes Mulvad, Fiskerne […] Dania Sonans VI, 1993”
Dansk Årbog for Musikforskning XXII, København 1994, s. 125-126
(anmeldelse)

“Danish Musicology of the 1980s and early 1990s”
Fontes Artis Musicae, 42/1, Kassel 1995, s. 9-25

“A stranger Here Myself. Kurt Weill-Studien.” Herausgegeben von Kim H. Kowalke und Horst Edler. […]Georg Olms Verlag, 1993.
Notes 51 (3), 1995, s. 943-45.
(anmeldelse)

“The Beethoven Reception in Copenhagen in the 19th Century”
Music in Copenhagen. Studies in musical life of Copenhagen in the 18th, 19th, and 20th Centuries (ed. Niels Krabbe), Copenhagen 1996
(Dansk udgave, København 1997)

“Tale ved instituttets 100-års jubileumsfest i Universitetets festsal lørdag d. 26. april 1996 kl. 16 (Musik & Forskning 22, 1996-97, København 1997, s. 7-20)

“Omkring Riisager-året 1997” Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 12/4, marts 1998

“Randbemærkninger til Kurt Weills Berliner Requiem”, i Dansk Årbog for Musikforskning XXVII, 1999, s. 31-44

“Carl Nielsen Udgaven søsat”
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 13/3, december 1998

“Ambition, begær og den onde skæbnes magt – i musik”
I Morgen og i morgen , Bådteatrets programhæfte til Shakespeares Macbeth, 2000

“Ebbe Hameriks påståede korrumpering af Carl Nielsens 1. symfoni eller Om nytten af kildestudier”
Fund og Forskning, bind 39, 2000, s. 121-148

“Inger Sørensen, J.P.E. Hartmann og hans Kreds. En Komponistfamiljes breve 1780-1900, 1-3, 1999” (anmeldelse) Fund og Forskning, bind 39, 2000, s. 252-269

“Revisionerne af Carl Nielsens 1. symfoni: Nielsen eller Hamerik – et korrigerende supplement”
Fund og Forskning, bind 40, 2001, s. 229-232

“KATALOG – Fuzzys Musik i Skåret”
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 15/3, juni 2002

“Klenausamlingen i Wien”
Småskrifter fra CØNK 14, Roskilde 2004 [særnummer om Paul von Klenau],s. 25-29.

“Wahlverwandschaften – Musikalske relationer mellem Tyskland og Danmark i perioden 1760-1914”
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 2004

“Det virtuelle Musikbibliotek”
Festskrift Karl Krarup, København 2005, s. 639-659

“The Reception of Gade, Hartmann and Nielsen: Three Danish Classics, and the Role of the Scholarly Edition”, Fontes 52/2, 2005, 116-124

“The Carl Nielsen Edition” (Nordic Music Editions. Symposium 1-2 September 2005. Proceedings. Edited by Niels Krabbe, Copenhagen 2006, s. 89-95)

“Maskarade efter bogen” (Maskarade. program for Det Kongelige Teater, sæson 2006/2007, s. 24-27)

“Den danske musikkanon”
Umisteligt. Festskrift til Erland Kolding Nielsen, København 2007, s. 695-718

“Jean Sibelius. Complete Works. Series I/1 Volume 1-4. Kullervo opus 7”
Fontes, Vol. 54/2, april-Juni 2007, s. 246-250.
(anmeldelse)

“A Survey of the Written Reception of Carl Nielsen, 1931-2006”
Notes, Vol.XX,

“Panofkas stambog”
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 20. årg. nr. 3, september 2007, s. 37-41

“Kurt Weills dødssynder i København”
A due. Festschrift John D.Bergsagel and Heinrich W.Schwab, København 2008, s. 386-409

“15 år med Carl Nielsen! Carl Nielsen Udgaven i internationalt perspektivt”. Magasin fra Det Kongelige Biliotek, 22. årg. nr. 2, juni 2009, s. 16-25

“The Carl Nielsen Edition”
Carl Nielsen Studies Vol. IV, 2009, s.88-106 (Conference paper, Manchester January 2009)

“Tale ved [mit eget] 40 års jubilæet på Det Kongelige Bibliotek 15. januar 2010”.  Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 23. årg. nr. 2, juni 2010, s. 44-51

“Kurt Weill’s Deadly Sins in Copenhagen – a thistle in the Danish kitchen garden” click here
Trykt i Danish Yearbook of Musicology (39), 2012, s.55-76.

“The Carl Nielsen Edition – brought to a Completion”. Fontes Artis Musicae (59/1), January-March 2012, s. 1-13

“Udbredelsen af J.P.E. Hartmanns klavermusik”. Fund og Forskning bind 51, 2012, s. 413-444

“Fra Beethovens skrivepult i Wien til magasinerne i København”. Magasin fra Det Kongelige Bibliotek (4), december 2013, s. 3.21

“Paul von Klenaus 9. symfoni / Paul von Klenau’s Ninth Symphony”; indledning til DCMs udgave af symfonien (Introduction to the forthcoming edition of the symphony, revised and edited by DCM), marts 2014.

“Paul von Klenau og hans  9. symfoni. Kilderne, værket, receptionen”. Fund og Forskning bind 53, 2014, s. 229-264.

“Carl Nielsens sange”, Magasin fra Det Kongelige Biblíotek (2), Juni 2015, s. 19-33

“The Carl Nielsen Edition”, Reinmar Emans og Ulrich Krämer (udg.), Musikeditionen im Wandel der Geschichte, Berlin / Boston, 2015, s. 584-603

[Niels Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Bjarke Moe og Elly Bruunshuus Petersen] Catalogue of Carl Nielsen’s Works. Danish Humanist Texts and Studies. Vol. 54. Edited by Erland Kolding Nielsen. Copenhagen 2016. 601 pages.

“Flugten til Amerika. Kurt weill og Hanns Eisler – to komponisters parallelle og adskilte spor”, Sofie Lene Bak et.al. (udg.) “Kildekunst”,  Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen. København, 2016, s. 395-428-603

“Luther og musikken – med særlig henblik på den danske salmemesse.”, Custos. Tidsskrift for tidlig musik, Nr. 3 (15), September 2017, s. 4-11

”Carl Nielsens ikke-realiserede operaplaner”, Fund og Forskning 56, 2017, s. 297-334.

“Ove Scavenius – elev af Carl Nielsen”. Magasin fra Det Kongelige Biblíotek (4), december 2017, s. 37-54

“Paul von Klenau’s Ninth Symphony: a case study”, The Routledge Handbook to Music under German Occupation, 1938-1945, edited by David Fanning and Erik Levi,  London and New York 2020, pp.399-417.

“Beethoven og Danmark – glimt af Beethovens betydning for dansk musikliv i det 19. århundrede”, Custos. Fokus på middelalder-, renæssance- og barokmusik, Nr. 1, årgang 18, marts 2020, s. 4-14.