Kurt Weill

Min afskedsforelæsning på det Kongelige Bibliotek i december 2012 handlede primært om min beskæftigelse med Kurt Weill. Den kan ses her: Afskedsforelæsning , incl. de slides, der ledsagede forelæsingen, her: Præsentation

See my most recent article on Kurt Weill (The seven deadly Sins), originally published in Danish in the Festschrift A Due (see biliography). Deadly sins pdf

I publikationslisten indgår et antal titler omkring Weills produktion (se under Produktion).

Jeg er fremdeles medlem af “The Honary Board” for den nye samlede udgave af Kurt Weills værker.

På et tidspunkt arbejdede jeg på en artikel om Kurt Weill og Lotte Lenya i anledning af det “runde” år 1998; den blev aldrig færdig. Her er den som torso: Lenya-web

Til festskriftet A Due ( festskrift til Heinrich Schwab og John Bergsagel) skrev jeg en længere artikel om opførelsen af  De syv Dødssynder i København i 1930’erne (se bibliografi over mine arbejder). Efterfølgende fik jeg oversat artiklen til engelsk (af Dan Marmorstein); imidlertid ville hverken Danish Yearbook for Musicology eller det nye danske on line musiktidsskrift publicere denne engelske version af artiklen med den begrundelse at den allerede var publiceret på dansk – uagtet det er disse publikationers erklærede mål at gøre dansk musikforskning bekendt for udenlandske læsere!

Senere ændrede redaktionen holdning og  i 2013  blev den alligevel publiceret i Danish Yearbook for Musicology.