Carl Nielsen Udgaven / The Carl Nielsen Edition

Med udgivelsen af det 35. og sidste bind i marts 2009 afsluttede udgaven sit arbejde efter 15 år med overholdelse af såvel tidsfrist som budget.
I løbet af foråret 2009 udkom de sidste fem bind, nemloig fire bind med samtlige CN`s sange samt et bind med Juvenilia og addenda.
Pr. 1.april 2009 er projektet således lukket og medarbejderne ophørt på udgaven.
21. marts 2009 fejredes afslutningen ved en stor fest på KB for mere end 250 indbudte gæster.

Se oversigt over udgavens bemanding og arbejde på adressen
http://www.kb.dk/da/nb/dcm/cnu/

Se indledningerne og kildebeskrivelserne til samtlige bind samt noderne til hovedparten af bindene med instrumentalmusik [http://www.kb.dk/da/nb/dcm/cnu/download.html]. Når endnu ikke en reviderede nodesats fra samtlige bind er tilgængelig på nettet, skyldes det restriktioner fra forlaget Wilhelm Hansen. Det er vores håb at også de resterende bind vilblive tilgængelige i full tekst engang i fremtiden.

Carl Nielsen Udgaven blev pr. 1. august 2009 afløst af det nyetablerede Dansk Center for Musikudgivelse .