Knudåge Riisager

I forbindelse med 100-året for Knudåge Riisagers fødsel
har Det Kongelige Bibliotek udgivet udvalg af Riisagers artikler under titlen

Symfonien er død – musiken leve og andre essays af Knudåge Riisager.
Med en indledning af Sven Erik Werner
og en bibliografi over Riisagers litterære arbejder.
Udgivet af Niels Krabbe

Nedenfor bringes en oversigt over de publicerede titler samt min bibliografi over Riisagers skrifter, omfattende op mod 400 titler.

Indhold:

Livsstrømmens øjeblikke ved Sven Erik Werner

Artikler af Knudåge Riisager

Symfonien er død – musiken leve!
Særhed eller Egenart
Gallisk og germansk

Ny skønhed. Musikalske randbemærkninger
Plakatmusik – folkemusik – proletarmusik
Om principperne for den polytonale tonekunst
Praktisk musiklære
Stilprincipperne i nutidig musik
Morsomt – er det ikke
Folkelig musikkultur
Om Musikkritik. Nogle betratninger
Præterea Censeo –
Kunsten i Samfundslivet
det koreografiske kunstværk

Serge Prokofieff
Carl Nielsen som jeg kendte ham
Den underlige Harmoni

Saadan blev jeg det
Man må følge sit kategoriske imperativ

Bibliografi over Knudåge Riisagers skrifter 1913-1972 ved Niels Krabbe