Carl Nielsen Studies

webadresse på Det Kongelige Bibliotek, klik her.

Der er nu skabt økonomisk grundlag for at udsende foreløbig ialt seks numre af en engelsk-sproget, international skriftserie under ovennævnte titel, udgivet af Det Kongelige Bibliotek med tæt tilknytning til Carl Nielsen Udgaven og med bidrag fra ind- og udland. Ved indgangen til 2012 er de fem første numre udkommet. Et sjette bind er foreløbig planlagt til udgivelse i forbindelse med Carl Nielsens fejringen i 2015. Tidsskriftet finansieres af midler fra FKK suppleret med midler fra Det Kongelige Bibliotek.

Redaktionenen af det hidtil sidste bind bestod af

 • David Fanning, Manchester University
 • Michael Fjeldsøe, Københavns Universitet
 • Daniel Grimley, Nottingham University
 • Niels Krabbe (hovedredaktør), Det Kongelige Bibliotek (fratræder som redaktør ved samtidig med udgivelsen af bd. V)

Fra og med bind IV bliver alle artikler peer reviewed efter gældende regler.

Med udgivelsen af bind 5 fratrådte jeg som hovedredaktør. Tidsskriftet varetages fremover af Dansk Center for Musikudgivelse ved Det Kongelige Bibliotek, hvortil anmodning om optagelse af artikler kan sendes.
Se indholdsfortegnelse for de hidtil udkomne bind nedenfor:

Carl Nielsen Studies, Vol. I, 2003:

 • David Fanning (Manchester), Carl Nielsen in the Light
  of Soviet Symphonic Tradition
 • Michael Fjeldsøe (København), Organicism and
  construction in Nielsen’s Symphony No. 5
 • Daniel Grimley (Surrey), Analytical and Aesthetic
  Issues in Carl Nielsen’s Concerto for Clarinet and
  Orchestra, FS 129
 • Peter Hauge (København), Carl Nielsen and Intentions:
  Concerning the Editing of Nielsen’s Works
 • Knud Ketting (København), Carl Nielsen and Tivoli
 • Niels Krabbe (København), Ebbe Hameriks påståede
  korrumpering af Carl Nielsens første symfoni eller Om
  nytten af kildestudier
 • Tom Pankhurst (Manchester), ’Different Names for the
  Same Thing…’
 • Anne-Marie Reynolds (New York, Geneseo), Carl Nielsen
  Unmasked: Art and Popular Musical Styles in his Opera
  MASKARADE
 • Colin Roth (Sheffield), Stasis and Energy. Danish
  Paradox or European Issue?
 • [Reports]
 • [Reviews]
  The Carl Nielsen Edition
  Emilie Demant Hatt, Foraarsbølger. Erindringer om Carl Nielsen
 • Carl Nielsen Bibliography

Carl Nielsen Studies, Vol. 2,  2005:

 • Peter Hauge (København), CARL NIELSEN AND THE GOTHENBURG ORCHESTRAL SOCIETY, 1914-31: the Contact,  Programming and Repertoire
 • Knud Ketting (København), CARL NIELSEN AND THE RADIO
 • Elly Bruunshuss Petersen (København),CARL NIELSEN, KVARTET FOR TO VIOLINER, BRATSCH OG CELLO, OPUS 5
  Et kig ind i komponistens værksted
 • Tom Pankhurst (Manchester), “WE NEVER KNOW WHERE WE`LL END UP”: Nielsen`s Alternative Endings to the Flute Concerto
 • Kirsten Flensborg Petersen(København),
  CARL NIELSEN’S FLUTE CONCERTO:
  Form and Revision of the Ending
 • Friedhelm Krummacher (Kiel),STEPS TO THE MODERN:
  Carl Nielsen`s String Quartets
 • Lisbeth Ahlgren Jensen (København),CARL NIELSEN AND NANCY DALBERG
  Nancy Dalberg as Carl Nielsen’s Pupil, Assistant and Patron

 

Carl Nielsen Studies, Vol.3, 2008.:

EDITORIAL
Niels Krabbe

CARL NIELSEN UNDER THE INFLUENCE:
Some New Sources for the First Symphony
David Fanning

A PATRIOTIC SONG WITH CONSEQUENCES :
‘Du danske Mand’ a hundred years on
John Fellow

THE ROSENHOFF AFFAIR
Lisbeth Ahlgren Jensen

CARL NIELSEN: MUSIC AND PHILOSOPHY
Finn Mathiassen

DANISHNESS IN NIELSEN’S FOLKELIGE SONGS
Karen Vestergård and Ida-Marie Vorre

Bibliography
Kirsten Flensborg Petersen

Review
Carl Nielsen Brevudgaven: Bind 1, 1886-1897, Bind 2, 1898-1905, Bind 3, 1906-1910 [Carl Nielsen, The Letter Edition, Vols. 1-3]. Compiled, edited, and with introductions and notes by John Fellow. Copenhagen, Multivers, 2005, 2006, 2007 (David Fanning).

Bemærk, at CNS`s bibliografi kan ses on line på nettet på adressen klik her

 

Carl Nielsen Studies, vol. IV, 2009

Niels Krabbe, EDITORIAL

David Fanning, CARL NIELSEN, THEORIES OF SYMPHONISM

Michael Fjeldsøe, CARL NIELSEN AND THE CURRENT OF VITALISM IN ART

Daniel Grimley, NIELSEN’S SYMPHONU WAVES

Lisbeth Ahlgren Jensen,  CARL NIELSEN’S JUVENILIA ET ADDENDA

Raymond Knapp, CARL NIELSEN AND THE NATIONALIST TRAP

Tomás Krácmar, NIELSEN – BROD –  JANNÁCEK

Niels Krabbe, THE CARL NIELSEN EDITION

Patrick McCreless, STARNGE BEDFELLOWS. The Hebrew Bible and Wagner, in Saul og David

Anne-Marie Reynolds, CARL  NIELSEN’S FOLK-LIKE SONGS AND THE ‘DANISH NATIONAL TONE’

Colin Roth, CARL NIELSEN AND THE DANISH TRADITION OF STORY TELLING

Kirsten Flensborg Petersen, BIBLIOGRAPHY 2008

Carl Nielsen Studies, vol. V, 2012

Niels Krabbe, EDITORIAL

Jan Crummenerl, CARL NIELSEN AND HIS ORGAN PRELUDES

David Fanning and ichelle Assay, ‘DREAMS AND DEEDS’ AND OTHER DUALITIES

John Fellow, CARL NIELSEN – THE HUMAN CRISIS, THEN AND NOW

Michael Fjeldsøe and Jens Boeg, CARL NIELSEN AND THE IDEA OF ENGLISH NATIONAL MUSC

Glenda Dawn Goss, SIBELIUS, A TOWERING NATIONAL COMPOSER

Daniel Grimley, NIELSEN ON THE BOULEVARD

Thomas Holme Hansen, CARL NIELSEN AND KNUD JEPPESEN

Raymond Knapp, MUSIC AS LIFE: AUTHORITY AND MEANING IN NIELSEN’S FOURTH SYMPHONY

Paolo Muntoni, NIELSEN IN THE UNITED KINGDOM

Svend Hvidtfelt Nielsen, ALTERNATIVE NEO-RIEMANIAN APPROACHES TO CARL NIELSEN

Anne-Marie Reynolds, NIELSEN’S SAUL AND DAVID AS TRAGEDY

Robert Rival, FLATWARDS BOUND: DEFINING HARMONIC FLAVOUR IN LATE NIELSEN

Ryan Ross, NIELSEN’S ARCADIA: THE CASE OF THE FLUTE CONCERTO

Colin Roth, CARL NIELSEN’S CULTURAL SELF-EDUCATION

Ulrik skat Sørensen, METRICAL DISSONANCE IN THE WORKS OF CARL NIELSEN

Mikkel Vad, SIGNIFYIN(G) CARL: NIELSEN’S MUSIC IN THE JAZZ REPERTOIRE

Reviews, Reports, Bibliography