Dansk Center for Musikudgivelse (DCM)

Dansk Center for Musikudgivelse (DCM) har blandt andet til formål at tilgængeliggøre musikalske værker og musikhistoriske kilder af interesse for musikforskningen og det praktiske musikliv og i denne forbindelse at videreføre, udvikle og udbygge kompetencer inden for musikfilologi og publiceringsform.

DCM blev etableret 1. august 2009, foreløbig med en femårig bevilling på ca. fire årsværk. Samtidig med at jeg selv ophørte som afdelingsleder og leder af Carl Nielsen Udgaven pr. 1. april 2009 tiltrådte jeg som som leder af det nye center som led i min nye stilling som forskningsprofessor ved Det Kongelige Bibliotek.

Centret er i en vis forstand en videreførelse af Carl Nielsen Udgaven – omend med ganske andre opgaver.

Se nærmere om DCM hidtidige arbejde på centrets hjemmeside.

I december 2010 var jeg inviteret til at berette om centret på et internationalt symposium i Oslo om “Digital musikudgivelse i det 21. århundrede” Præsentation-Oslo-november-20101

I 2012 holdt jeg om keynotespeaker ved den nordiske musikforskerkongres i stockholm et foredrag om musikfilologi.Stockholm 1