Curriculum Vitae

Karriereforløb:

1960: Nysproglig student fra Skt. Jørgens Gymnasium i København

1969: Cand. mag. fra Københavns Universitet med musik som hovedfag og engelsk som bifag

1969-1975: Timelærer på Skt. Jørgens Gymnasium med fagene musik og engelsk

1970-1996: Amanuensis, senere lektor ved Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet

1973 og 1975: Lærer i musikhistorie på Danmarks Biblioteksskoles 3-måneders kursus for musikbibliotekarer.

1986/87: Gennemgået FoD-uddannelsens 11. hold, på Danmark Biblioteksskole sept. 1986 – april 1987.

1984-1996: Institutbestyrer (fra 1993 institutleder) ved Musikvidenskabeligt Institut.

1991-96: Koordinator for Musikvidenskabeligt Instituts engagementer i de internationale studentermobilitetsprogrammer under EU, ERASMUS, TEMPUS og (fra 1996) SOCRATES, herunder arrangør af to seminarer for de øvrige landes koordinatorer på Fuglsang i 1993 og 1994

1992: Tre månederes ophold som gæstelærer ved Royal Holloway and Bedford New College (London University)

1996-2009 (til og med 31. marts): Førstebibliotekar og leder af Musik- og Teaterafdelingen på Det Kongelige Bibliotek

1997-2009: Tillige leder af Carl Nielsen Udgaven

2001-: Hovedredaktør for I.P.E. Hartmanns udvalgte værker

2003-2011: Hovedredaktør for tidsskriftet Carl Nielsen Studies

2004: Modtager af Det danske Carl Nielsen Selskabs hæderspris.

2009-2012: Forskningsprofessor og leder af Dansk Center for Musikudgivelse

30 november 2012: Frivillig seniorkonsulent ved DCM på Det Kongelige Bibliotek, professor emeritus

Eksterne hverv:

Medlem af den internationale planlægningsggruppe for det UNESCO-støttede musikhistorieprojekt The Universe of Music (oprindeligt: Music in the Life of Man) 1985-90

Formand for musikudvalget under bestyrelsen for Christian IV Året 1988 med ansvar for international en-uges musikfestival med base i Tivoli samt udgivelse af otte bind og fire CDer med musik fra Christian IVs tid, 1985-1988

1987-2009 formand for den danske rilm-komité med ansvar for løbende inddatering af referencer m. abstracts til den internationale rilm-base i New York

1992- :Medlem af det rådgivende udvalg for den igangværende samlede udgave af Kurt Weills værker (New York).

1996-1999: Censor i musik ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Ålborg Universitetscenter.

1997-2001: Medlem af bestyrelsen for Musikhistorisk Museum.

Næstformand i bestyrelsen for Carl Nielsen Udgaven under Det kongelige Bibliotek 1994-1997, fra august 1997 til udgavens afslutning i 2009  leder af udgaven.

2001- : Hovedredaktør for Hartmann-udgaven (Udvalgte værker af J.P.E. Hartmann)

Gæsteforelæsninger i Berlin, Greifswald , Trondheim, Bristol, Seattle, London, New York, Oslo